Principe Universeel en WCAG 2.0: Overzicht succescriteria

Een tabel om snel te kijken op welk niveau of principe succescriteria van Principe Universeel of WCAG 2.0 (voorheen ‘Webrichtlijnen versie 2) zitten. Of hoeveel succescriteria er per niveau of principe zijn. Ook heb je hiermee snel toegang tot verdere documentatie over de succescriteria.

WCAG 2.0

Er is ook een versie voor alleen de 4 principes van de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen: WCAG 2.0: Overzicht succescriteria. Het principe Universeel is namelijk een uitbreiding op 4 principes van WCAG 2.0.

Conformiteitsniveau

Het W3C raadt het niet aan om standaard niveau AAA na te streven. Wel moedigt ze aan om te vermelden aan welke succescriteria voldaan wordt. Op niveau AAA zijn sommige ijkpunten inderdaad goed haalbaar en ze vergroten de kwaliteit en toegankelijkheid.

Voor principe Universeel  is het verstandig om wel standaard niveau AAA te eisen. Daardoor werk je in een vroeg stadium aan zoekmachineoptimalisatie. Dit voorkomt hoge kosten achteraf.

Tabel Principe Universeel en WCAG 2.0: principes, niveaus en succescriteria

Niveau A Niveau AA Niveau AAA
Totaal aantal succescriteria voor voldoen aan niveau A, AA of AAA 34
(34 A)
51
(34 A + 17 AA)
76
(34 A + 17 AA + 25 AAA)
Principe Universeel
 1. U.1.1 Semantisch correcte opmaak
 2. U.1.2 Geen afgekeurde en afgeraden eigenschappen
 3. U.1.3 Kopregelhiërarchie
 4. U.2.1 Scheiding van content en presentatie
 5. U.3.1 Gelaagd bouwen
 6. U.4.1 Aangepaste foutmeldingen
 7. U.5.1 Ondersteuning bij formulieren
 8. U.6.1 Taalkeuze
 9. U.8.1 Specificeer UTF-8
 1. U.2.2 Scheiding van content en gedrag
 2. U.7.1 Alternatief voor geneste weergavekaders
 3. U.9.1 Gebruik ten minste open specificaties
 4. U.10.1 Duidelijke URI’s
 1. U.10.2 Unieke en duurzame URI’s
 2. U.10.3 Markeer dubbele content
Principe Waarneembaar
 1. 1.1.1 Niet-tekstuele content
 2. 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
 3. 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
 4. 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
 5. 1.3.1 Info en relaties
 6. 1.3.2 Betekenisvolle volgorde
 7. 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen
 8. 1.4.1 Gebruik van kleur
 9. 1.4.2 Geluidsbediening
 1. 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
 2. 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
 3. 1.4.3 Contrast (minimum)
 4. 1.4.4 Herschalen van tekst
 5. 1.4.5 Afbeeldingen van tekst
 1. 1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen)
 2. 1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen)
 3. 1.2.8 Mediumalternatief (vooraf opgenomen)
 4. 1.2.9 Louter-geluid (live)
 5. 1.4.6 Contrast (versterkt)
 6. 1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluid
 7. 1.4.8 Visuele weergave
 8. 1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering)
Principe Bedienbaar
 1. 2.1.1 Toetsenbord
 2. 2.1.2 Geen toetsenbordval
 3. 2.2.1 Timing aanpasbaar
 4. 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
 5. 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde
 6. 2.4.1 Blokken omzeilen
 7. 2.4.2 Paginatitel
 8. 2.4.3 Focus volgorde
 9. 2.4.4 Linkdoel (in context)
 1. 2.4.5 Meerdere manieren
 2. 2.4.6 Koppen en labels
 3. 2.4.7 Focus zichtbaar
 1. 2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering)
 2. 2.2.3 Geen timing
 3. 2.2.4 Onderbrekingen
 4. 2.2.5 Herauthentisering
 5. 2.3.2 Drie flitsen
 6. 2.4.8 Locatie
 7. 2.4.9 Linkdoel (alleen link)
 8. 2.4.10 Paragraafkoppen
Principe Begrijpelijk
 1. 3.1.1 Taal van de pagina
 2. 3.2.1 Bij focus
 3. 3.2.2 Bij input
 4. 3.3.1 Fout identificatie
 5. 3.3.2 Labels of instructies
 1. 3.1.2 Taal van onderdelen
 2. 3.2.3 Consistente navigatie
 3. 3.2.4 Consistente identificatie
 4. 3.3.3 Foutsuggestie
 5. 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)
 1. 3.1.3 Ongebruikelijke woorden
 2. 3.1.4 Afkortingen
 3. 3.1.5 Leesniveau
 4. 3.1.6 Uitspraak
 5. 3.2.5 Verandering op verzoek
 6. 3.3.5 Hulp
 7. 3.3.6 Foutpreventie (alle)
Principe Robuust
 1. 4.1.1 Parsen
 2. 4.1.2 Naam, rol, waarde
geen extra succescriteria geen extra succescriteria

Vragen of opmerkingen

Vragen of opmerkingen? Laat het me weten via info@iacobien.nl

Versies

 • Versie 1.5 2017: aanpassing van Webrichtlijnen naar Principe Universeel en WCAG 2.0
 • Versie 1.4, november 2013: Toevoeging ‘vooraf opgenomen’ toegevoegd aan sc 1.2.1
 • Versie 1.3, augustus 2013: lege cel aan het begin van de tabel is nu een th in plaats van een td. De lege td aan het begin gaf een probleem in screenreader NVDA voor Windows (problemen met volgende kolomkoppen) en screenreader VoiceOver voor Mac (door de lege td aan het begin wordt de tabel niet als een datatabel herkend). Met dank aan Bram Duvigneau voor test.
 • Versie 1.2, juli 2013
  • tabellen zijn responsief (zie ook Rian Rietveld: Literatuurstudie hoe maak ik een HTML-tabel responsive)
  • linktekst niet langer beperkt tot richtlijnnummer
  • links verwijzen door naar richtlijnen op iacobien.nl
 • Versie 1.1, juni 2013: illustraties toegevoegd
 • Versie 1.0, oktober 2012.