WCAG 2.1: Overzicht succescriteria

Een tabel om snel te kijken op welke niveau of principe succescriteria van WCAG 2.1 zitten. Of hoeveel succescriteria er per niveau of principe zijn. Ook heb je hiermee snel toegang tot verdere documentatie over de succescriteria.

Conformiteitsniveau

Het W3C raadt het niet aan om standaard niveau AAA na te streven. Wel moedigt ze aan om te vermelden aan welke succescriteria voldaan wordt. Op niveau AAA zijn sommige ijkpunten inderdaad goed haalbaar en ze vergroten de kwaliteit en toegankelijkheid.

Nieuw in WCAG 2.1

WCAG 2.0 stamt van 11 december 2008. Op 5 juni 2019 werd WCAG 2.1 vastgesteld en vervangt hiermee WCAG 2.0. Versie 2.1 is inmiddels ook de standaard die in wetgeving en regelgeving verwerkt is. Achter succescriteria die nieuw zijn in WCAG 2.1 zijn staat ‘nieuw’.

Er is nog geen officiƫle vertaling van wat nieuw is in WCAG 2.1. Daarom staan de nieuwe succescriteria in het Engels.

 

Tabel WCAG 2.1: principes, niveaus en succescriteria

Niveau A Niveau AA Niveau AAA
Aantal succescriteria voor voldoen aan niveau A, AA of AAA 30 50
(30 A + 20 AA)
78
(30 A + 20 AA + 28 AAA)
Principe Waarneembaar
 1. 1.1.1 Niet-tekstuele content
 2. 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
 3. 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
 4. 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
 5. 1.3.1 Info en relaties
 6. 1.3.2 Betekenisvolle volgorde
 7. 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen
 8. 1.4.1 Gebruik van kleur
 9. 1.4.2 Geluidsbediening
 1. 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
 2. 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
 3. 1.3.4 Weergavestand)
 4. 1.3.5 Identify Input Purpose (nieuw)
 5. 1.4.3 Contrast (minimum)
 6. 1.4.4 Herschalen van tekst
 7. 1.4.5 Afbeeldingen van tekst
 8. 1.4.10 Reflow (nieuw)
 9. 1.4.11 Non-text contrast (nieuw)
 10. 1.4.12 Text Spacing (nieuw)
 11. 1.4.13 Content on Hover or Focus (nieuw)
 1. 1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen)
 2. 1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen)
 3. 1.2.8 Mediumalternatief (vooraf opgenomen)
 4. 1.2.9 Louter-geluid (live)
 5. 1.3.6 Identify Purpose (nieuw)
 6. 1.4.6 Contrast (versterkt)
 7. 1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluid
 8. 1.4.8 Visuele weergave
 9. 1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering)
Principe Bedienbaar
 1. 2.1.1 Toetsenbord
 2. 2.1.2 Geen toetsenbordval
 3. 2.1.4 Character Key Shortcuts (nieuw)
 4. 2.2.1 Timing aanpasbaar
 5. 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
 6. 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde
 7. 2.4.1 Blokken omzeilen
 8. 2.4.2 Paginatitel
 9. 2.4.3 Focus volgorde
 10. 2.4.4 Linkdoel (in context)
 11. 2.5.1 Pointer Gestures (nieuw)
 12. 2.5.2 Pointer Cancellation (nieuw)
 13. 2.5.3 Label in Name (nieuw)
 14. 2.5.4 Motion Actuation (nieuw)
 1. 2.4.5 Meerdere manieren
 2. 2.4.6 Koppen en labels
 3. 2.4.7 Focus zichtbaar
 1. 2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering)
 2. 2.2.3 Geen timing
 3. 2.2.4 Onderbrekingen
 4. 2.2.5 Herauthentisering
 5. 2.2.6 Timeouts (nieuw)
 6. 2.3.2 Drie flitsen
 7. 2.3.3 Animation from Interactions (nieuw)
 8. 2.4.8 Locatie
 9. 2.4.9 Linkdoel (alleen link)
 10. 2.4.10 Paragraafkoppen
 11. 2.5.5 Target Size (nieuw)
 12. 2.5.6 Concurrent Input Mechanisms (nieuw)
Principe Begrijpelijk
 1. 3.1.1 Taal van de pagina
 2. 3.2.1 Bij focus
 3. 3.2.2 Bij input
 4. 3.3.1 Fout identificatie
 5. 3.3.2 Labels of instructies
 1. 3.1.2 Taal van onderdelen
 2. 3.2.3 Consistente navigatie
 3. 3.2.4 Consistente identificatie
 4. 3.3.3 Foutsuggestie
 5. 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)
 1. 3.1.3 Ongebruikelijke woorden
 2. 3.1.4 Afkortingen
 3. 3.1.5 Leesniveau
 4. 3.1.6 Uitspraak
 5. 3.2.5 Verandering op verzoek
 6. 3.3.5 Hulp
 7. 3.3.6 Foutpreventie (alle)
Principe Robuust
 1. 4.1.1 Parsen
 2. 4.1.2 Naam, rol, waarde
 1. 4.1.3 Status messages (nieuw)
geen extra succescriteria

Vragen of opmerkingen

Vragen of opmerkingen? Laat het me weten via info@iacobien.nl

Versies

 • Versie 1.7. Opname van WCAG 2.1-succescriteria
 • Versie 1.4, november 2013: Toevoeging ‘vooraf opgenomen’ toegevoegd aan sc 1.2.1
 • Versie 1.3, augustus 2013: lege cel aan het begin van de tabel is nu een th in plaats van een td. De lege td aan het begin gaf een probleem in NVDA voor Windows (problemen met volgende kolomkoppen) en VoiceOver voor Mac (door de lege td aan het begin wordt de tabel niet als een datatabel herkent). Met dank aan Bram Duvigneau.
 • Versie 1.2 juli 2013:
  • tabellen zijn responsief (zie ook Rian Rietveld: Literatuurstudie hoe maak ik een HTML-tabel responsive)
  • linktekst niet langer beperkt tot richtlijnnummer
  • links verwijzen door naar richtlijnen op iacobien.nl
 • Versie 1.1, juni 2013: illustraties toegevoegd
 • Versie 1.0, oktober 2012.