Documenten WCAG 2.1

Op deze pagina vind je belangrijke documenten met en over de richtlijnen, (verplichte) toepassing door (semi-)overheidsorganisaties en over toetsing.

WCAG

De internationale set toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.1 bestaat uit normatieve en informatieve (ondersteunende) documenten. De richtlijnen, principes en succescriteria van WCAG 2.1 zijn normatief. Daarnaast zijn er informatieve documenten met technieken die gewijzigd of uitgebreid kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om de lijst met technieken te updaten als er nieuwe technieken zijn. Het uitgangspunt is voldoen aan de succescriteria. Dat mag ook met niet-beschreven technieken.

Normatief document

 • Normatief deel WCAG 2.1 (W3C)
  Nog niet gepubliceerd in het Nederlands, maar het Engelstalige document is sowieso leidend mochten er verschillen zijn. Dit document kan niet zomaar gewijzigd worden.

Informatieve en ondersteunende documenten

 • Techniques and Failures for WCAG 2.1
  Technieken en gangbare fouten voor WCAG 2.1 (Engelstalig). Er zijn algemene technieken en gangbare fouten, maar ook specifiek voor bijvoorbeeld HTML, CSS en CSS. Als er nieuwe technologieën of technieken zijn worden deze toegevoegd.
 • How To Meet WCAG 2.1
  Gedetailleerd en aanpasbaar Engelstalig naslagwerk met alle succescriteria en technieken. Je kunt het ook per technologie instellen. Als er nieuwe technologieën of technieken zijn, wordt het aangepast.
 • Understanding WCAG 2.1
  Engelstalige uitleg met ‘het waarom’ achter de principes en succescriteria. De intentie van de richtlijn of het succescriterium, hoe mensen met een functiebeperking profijt hebben van conformeren, voorbeelden, bronnen, et cetera.

Uitzonderingen en onevenredige last

‘Pas toe of leg uit’

 • Pas toe of leg uit (maar eigenlijk is ‘voldoe of leg uit’ de vertaling van de Engelse term ‘comply or explain‘).
  Overheidsorganisaties zijn verplicht om de standaarden van de lijst met open standaarden voor ‘pas toe of leg uit’ toe te passen. Als het om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk is, dan moet hierover op transparante wijze verantwoording over gegeven worden. Bij voorkeur op de eigen website, bijvoorbeeld onder www.voorbeeld.nl/toegankelijkheid.
  Een goede uitleg over afwijkingen van een standaard bevat in elk geval de volgende onderdelen:

  • Specificatie: Welk(e) aspect(en) van de standaard betreft de ‘leg uit’?
  • Oorzaak: Wat is de reden dat er (nog) niet aan kan worden voldaan?
  • Gevolg: Welke gevolgen/beperkingen heeft het niet of niet volledig voldoen aan de standaard voor gebruikers van de betreffende overheidswebsite?
  • Alternatieven: Worden er alternatieven geboden voor de gevolgen/beperkingen ontstaan door het niet of niet volledig voldoen aan de standaard en waar zijn deze vindbaar?
  • Maatregelen: Welke maatregelen zijn of worden genomen om alsnog aan de standaard te kunnen voldoen?
  • Planning: Op welke termijn zullen de maatregelen zijn geïmplementeerd?
  • Reactiemogelijkheid: Op welke manier kunnen bezoekers van de website eventuele problemen met het gebruik van de website melden bij de betreffende overheidsorganisatie, en op welke wijze wordt met deze reacties omgegaan?
 • Lijst met open standaarden voor ‘pas toe of leg uit’
  (Semi-)overheden zijn verplicht de open standaarden van deze lijst bij aanschaf of vernieuwing van ICT-diensten of systemen te eisen. Op de lijst met verplichte standaarden staat de standaard voor Digitoegankelijk: (EN 301 549 met WCAG 2.1). Daarnaast staan bijvoorbeeld op de lijst: ODF 1.2, PDF 1.7, PDF/A-1 en PDF/A-2.

Toetsing

Versie

Versie 2.1, mei 2020

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het me weten via info@iacobien.nl