Over Iacobien

Iacobien Riezebosch werkt sinds 2002 vanuit verschillende functies aan digitale toegankelijkheid. Ze ondersteunt organisaties met onderzoek, advies en trainingen om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van hun digitale diensten en producten te verbeteren en te borgen. Haar werk richt zich niet enkel op de toegankelijkheid van een eindproduct, maar richt zich ook op organisatiebeleid, processen en randvoorwaarden die blijvende toegankelijkheid en kwaliteit van digitale diensten en producten bepalen.

Firm Ground

Iacobien is expert digitale toegankelijkheid en mede-eigenaar van Firm Ground, een jong onderzoeks- en adviesbureau dat organisaties helpt bij het krijgen van grip op de kwaliteit van digitale informatie en diensten.

Documenten en toegankelijkheid

Daarnaast schrijft Iacobien voor documenten-en-toegankelijkheid.nl, een site over aanpak, best practices en organisatie van digitale documenten.
In de artikelen draait het om een strategische en een organisatorische aanpak.

UX Book Club Arnhem-Deventer

Iacobien is samen met Saskia Schrijver van Inhoud Telt oprichter en en organisator van UX Book Club Arnhem-Deventer. Inmiddels hebben we al meer dan 30 vakboeken gelezen en besproken.

Bio

Vanaf 2002 werkte ik aan digitale toegankelijkheid en vanaf de eerste publicatie met de hele set webrichtlijnen.

Op dit moment werk ik volledig voor Firm Ground

Ik ben begonnen als inspecteur bij Stichting Accessibilility. Dat betekent dat ik honderden websites onderzocht voor het Waarmerk drempelvrij.nl.

Daarnaast heb ik gewerkt als redacteur, adviseur, projectleider en trainer. Dit alles met andere professionals bij kleine tot grote organisaties om websites vindbaar, gebruiksvriendelijk, toegankelijk en beter te beheren te maken.  Als je met me terug zou kijken, zou je zien hoe divers mijn werk hierin was. Zo begeleidde ik SEO-trajecten, zette ik een usability-lab op, begeleidde ik meerdere sites naar Webrichtlijnen-toetsingen, trainde ik vele frontenders en redacteuren en ontwikkelde ik trainingen als een WCAG 2.0-training, toetsworkshops en een kennistraject. Hierdoor heb ik een unieke expertise in mijn vakgebied opgebouwd. Sinds eind 2011 werkte ik als zelfstandig adviseur, trainer en projectmanager.

Met praktisch advies, onderzoek en een vertaling van richtlijnen en techniek naar bouwers en opdrachtgevers help ik bij het verbeteren van de (bouw-)kwaliteit van websites. Naast techniek, draait het om visie en strategie.


Jacobien? Nee, Iacobien.

Dat gaat natuurlijk vaak mis. Ik ben vernoemd naar verre vroege familieleden die  ‘Iacobien’ heetten. De spelling is nog van de tijd dat er geen ‘J’ in het alfabet zat. (Een minder waarschijnlijke, maar wel leuke anekdote zou zijn dat mijn ouders eind jaren 60 visionair waren op het gebied van zoekmachine-optimalisatie). Je spreekt mijn naam wel uit als ‘jacobien’.

Voor de liefhebber van geschiedenis: Het alfabet bestond lange tijd uit 20 letters. De G, de Y en de Z kwamen er in de loop van de tijd bij. Tussen de U en V ontstond een splitsing. Het uiteengaan van de I en de J werd kort na 1620 definitief. De allerlaatste verandering was de W, een dubbelvoeging van de letters U of V. Rond 1650 was het huidige alfabet compleet. Lang voor ‘the internets’ schreef je dus geen J in woorden en namen, maar een I. Om verwarring te voorkomen schrijf ik mijn voorletter bij voorkeur met een schreef. Zoals je ook in mijn logo terugziet.


Werkervaring

Firm Ground

In 2017richtte ik met Bram Duvigneau Firm Ground op.  Firm Ground is een onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in digitale toegankelijkheid.

Iacobien.nl

Vanaf eind 2011 werkte ik als zelfstandig onderzoeker, adviseur en trainer. Ik hielp organisaties met het verbeteren van de kwaliteit van hun websites en digitale diensten. Denk aan bruikbaarheid, vormgeving en bouwkwaliteit, toegankelijkheid, vindbaarheid en doorzoekbaarheid. Een aantal van mijn klanten en werkzaamheden uit die tijd vind je op de pagina ‘recent werk‘. Ik adviseerde, gaf trainingen en deed onderzoek. Daarover kun je ook meer lezen op de pagina ‘huur me in‘.

Voorzitter normcommissie Waarmerk drempelvrij.nl

Tot begin juni 2013 was ik voorzitter en lid van de normcommissie van het Waarmerk drempelvrij.nl. De toenmalige normcommissie was de groep experts op het gebied van toegankelijkheid en Webrichtlijnen in Nederland die de norm vaststelden en beslisten over interpretatieverschillen. De normcommissie heeft ook het Evaluatiedocument voor toetsingen conform WCAG 2.0 en Webrichtlijnen versie 2 opgeleverd.

Voor toetsen op toegankelijkheid en bouwkwaliteit is veel expertise nodig. Kennis is nodig om de resultaten te beoordelen en om toetsen te doen die verdergaan dan tools of checklists. Een tool kan bijvoorbeeld testen of een stukje code aanwezig is, maar niet of het juiste alt-attribuut is ingevuld. Een tool kan vaak ook niet beoordelen of een oplossing op toegankelijke wijze is geïmplementeerd. Tools en checklisten zijn wel een goed startpunt voor vervolgonderzoek of voor een eerste indicatie.

Inspecteur Stichting Accessibility

In 2002 ben ik als inspecteur bij Stichting Accessibility gaan werken. Na mijn studie politicologie en werk op dit gebied raakte ik door de opkomst van het web geïnteresseerd in gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van websites. Na een aantal technische opleidingen ben ik usability-onderzoeken volgens de methode van Steve Krug gaan uitvoeren. Mijn interesse in usability groeide uit tot een interesse in accessibility. Het zegt namelijk niets of je een website hebt waar ‘alles op staat’. De vraag is of het bruikbaar en vindbaar is voor je bezoekers.

Van 2002 tot 2008 heb ik honderden onderzoeken uitgevoerd naar de (technische) toegankelijkheid van templates en websites. Ook schreef ik artikelen, zette de eerste Accessibility Monitor op en werkte ik aan een toolbar,  en begon ik trainingen over digitale toegankelijkheid te geven. Als expert toegankelijkheid heb ik een paar keer in de vakjury van de Usability Award gezeten.

Redacteur en adviseur digitale communicatie

In 2008 ben ik als redacteur en adviseur gaan werken bij een hogeschool. Hier richtte ik me op advies op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid, toegankelijkheid en bouwkwaliteit. Hiervoor gaf ik trainingen, beoordeelde ik templates en websites en schreef ik aan een beleidsnotitie over het inzetten van de Webrichtlijnen als middel om meer mensen te bereiken en het beheren van het bouwproces. Ik was verantwoordelijk voor het SEO-traject, waarbij ik met Joost de Valk en Eduard Blacquire werkte. Ook zette ik een Usabilility –lab op, waar we als afdeling startten met usability-onderzoek. In deze tijd werkte ik daarnaast nog als trainer bij Stichting Accessibililty en werkte ik intensief mee aan de Nederlandse vertaling van de nieuwe internationale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.0. Daarnaast zat ik in de adviesgroep Webrichtlijnen.

Projectmanager

In 2010 ben ik in het Hoger Onderwijs als projectmanager gaan werken. Hier werkte ik aan de nieuwe releases en het vervangen van de site door een site die toegankelijk moest zijn, vindbaar en gebruiksvriendelijk. We hebben hier met Webrichtlijnen versie 2 gewerkt en hier is de site ook op getoetst. Daarnaast heb ik usabilitybureau Concept7 en zoekmachinebureau Orange Valley ingeschakeld voor gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid. Als projectmanager zorgde ik dat deze trajecten bij elkaar kwamen. In deze tijd werkte ik ook nog bij Stichting Accessibility, waarvoor ik de technische training WCAG 2.0 ontwikkelde.


Studie en vervolg

Ik ben afgestudeerd politicoloog, met een specialisatie in speltheorieën . Dat is een wiskundige studie naar strategische besluitvorming. Mijn afstudeeronderwerp was het fascinerende Dollar Auction Game, waarbij mensen met volledige informatie irrationale keuzes maken.

Met de opkomst van het web ben ik eind jaren 90 gestart met zelfstudie en een dagopleiding Webdesign. Met een interesse in gebruiksvriendelijkheid, ben ik usability-onderzoeken zoals beschreven door Steve Krug in zijn boek Don’t Make Me Think gaan uitvoeren. Vanuit mijn interesse in bruikbaarheid voor iedere bezoeker raakte ik geïnteresseerd in toegankelijkheid en heb ik in 2002 bij Accessibility gesolliciteerd.