Onderzoek digitale toegankelijkheid en Webrichtlijnen

Het is belangrijk dat je als opdrachtgever weet of tussenopleveringen of het eindproduct goed toegankelijk zijn en goed zijn opgebouwd. Ik kan hiervoor op verschillende momenten verschillende onderzoeken uitvoeren. Deze zijn altijd voorzien van duidelijke uitleg en advies.

Voorbeelden van onderzoeken zijn:

  • onderzoek prototypes, templates, wireframes, Functioneel Ontwerp
  • quickscans digitale toegankelijkheid en Webrichtlijnen
  • advies en onderzoek contrastverhoudingen huisstijlkleuren en kleurgebruik conform WCAG 2.0
  • onderzoek toegankelijke video
  • onderzoek toegankelijkheid van documenten
  • onderzoek naar startsituatie website en organisatie

Testen in een vroeg stadium

Ik start het liefst in projecten voor er begonnen wordt met bouwen. Ik onderzoek prototypes templates, wireframes en functioneel ontwerpen, geef aan wat aandachtspunten zijn en bespreek met developers oplossingen of technische uitwerkingen.


Quickscan

Als pagina’s in HTML gebouwd zijn kan ik onderzoeken of ze goed zijn opgezet. Ik bekijk de structuur, de code, de samenhang tussen onderdelen. Ik onderzoek of de pagina’s of de eerste opzet van de site voldoet aan de eisen zoals die gesteld worden in de Webrichtlijnen. Daarnaast komen er ook andere aspecten aan bod, zoals vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Waar nodig werk ik hier met andere experts die al in het project betrokken zijn, of schakel ik zelf aanvullende experts in.