Internationale procesnorm voor digitale toegankelijkheid

Eerder dit jaar was ik in Rome als ‘observer’ voor NEN (Nederlands normalisatie instituut, de Nederlandse organisatie die de ontwikkeling van normen begeleidt en stimuleert) bij internationale ISO-vergaderingen over normen en toegankelijkheid. Met name de vergaderingen over een voorstel over procesnorm BS 8788-2010.

BS 8878-2010 is een Britse standaard waarin een proces beschreven staat om toegankelijkheid in de processen van een organisatie te borgen. Het voorstel is om de Britse norm door te ontwikkelen naar een internationale ISO-norm.

Brits voorstel: internationale processtandaard voor digitale toegankelijkheid

De Britse nationale normalisatie-instelling (BSI) heeft een voorstel gedaan over de ontwikkeling van een internationale standaard op basis van de Britse procesnorm ‘BS 8788-2010 Web accessibility – Code of practice‘.

Er is natuurlijk al een internationale technische norm, WCAG 2.0, maar hiermee wordt niet ingegaan op organisatorische uitdagingen. De procesnorm is dus geen vervanging voor de technische norm, maar een procesnorm om organisaties te helpen toegankelijkheid in proces en organisatie te borgen.

In Rome werd besproken of er een internationale standaard, een ISO-norm, moet komen. Vanuit Nederland zijn Ron Beenen en Iacobien Riezebosch door NEN aangemeld om als ‘observer’ de discussie te volgen. Door de verschillende vertegenwoordigers van landen is positief op het voorstel gereageerd.

Doorontwikkeling en vervolg

De hoofdauteur van de oorspronkelijke standaard, Jonathan Hassel, gaat nu met twee werkgroepleden de standaard verder doorontwikkelen.

Een internationale adviescommissie moet hierbij input geven en de standaard in een internationale perspectief plaatsen. Hiervoor zijn verschillende werkgroepleden aangemeld.

Normcommissie en financiering

Om als land volwaardig deel te kunnen nemen aan de discussies en ontwikkeling, is het belangrijk dat er in Nederland op nationaal niveau een commissie wordt opgezet. NEN is bezig dit vorm te geven. Een normcommissie (met daarin belanghebbende partijen) kan dan expertise en ervaring vanuit Nederland inbrengen bij het ISO-traject.

De – nog te starten- normcommissie moet gefinancierd worden door externe partijen. Gezien het maatschappelijk belang van digitale toegankelijkheid worden zoveel mogelijk kanalen aangewend.

Meer informatie

  • Over NEN
    NEN is het Nederlands normalisatie instituut. Dit de Nederlandse organisatie die de ontwikkeling van normen begeleidt en stimuleert.
  • ISO
    ISO is de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Ze ontwikkelen en publiceren internationale standaarden. In ISO werken nationale standaardisatieorganisaties uit 164 landen samen. Voor Nederland is dat NEN.
  • BS 8878-2010
    Meer informatie over de Britse procesnorm BS 8878-2010 op de site van Hassel Inclusion. Dit is het bedrijf van Jonathan Hassel, de hoofdauteur van de standaard.