Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en digitale toegankelijkheid. Op 3 mei 2016 is een informeel akkoord bereikt tussen de raad, commissie en het Europees Parlement over een Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid. Eind mei stemt de raad.

Europese richtlijn

Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie. Een richtlijn bevat doelstellingen waar alle lidstaten van de Europese Unie aan moeten voldoen. Wat bereikt moet worden staat vast. Een lidstaat mag echter zelf de richtlijn uitwerken en daarbij rekening houden met de situatie in hun eigen land.

Nederland zal de richtlijn moeten uitwerken in nationale wetgeving.

Scope

Publieke sector

De richtlijn heeft betrekking op de publieke sector. Van regering, rechtbank, politie, ziekenhuizen tot universiteiten en bibliotheken.

Websites, documenten, apps, extranet en intranet

Binnen de scope vallen websites, mobiele apps, extranetten en intranetten. En hierbij horen ook online documenten en formulieren die je kunt downloaden. Daarnaast gaat het ook om het verwerken van digitale formulieren en het kunnen afronden van authenticatie, identificatie en betalingen.

De richtlijn gaat dus verder dan enkel websites. Vanuit het perspectief van de gebruiker met een functiebeperking is dit ook logisch. Bijvoorbeeld blinden gebruiken veel apps. En mensen met een functiebeperking gebruiken ook een extranet of intranet voor hun werk.

Uitzonderingen

Er is ook content die buiten de scope van de richtlijn valt, zoals inhoud van derden (bijvoorbeeld de tweets van een bezoeker) en erfgoedverzamelingen van bibliotheken of musea.

Live audiovisuele media valt eveneens buiten de scope. Als audio of video na een live-uitzending online blijft staan moet het wel toegankelijk gemaakt worden.

Voor doven en slechthorenden is de uitzondering voor livestreaming jammer. Een slechthorende vrouw legde me laatst uit dat het lastiger is je eigen mening te vormen als je alleen een samenvatting of besluitenlijst te lezen krijgt, in plaats van dat je een heel debat kan volgen. Bovendien ben je altijd later op de hoogte. De uitzondering wil natuurlijk niet zeggen dat je deze content niet toegankelijk kan maken of toegankelijk zou moeten willen maken.

Verantwoording en feedbacksysteem

Overheidsorganisaties worden verplicht transparant te zijn over de wijze waarop ze de richtlijn naleven. De verklaring over toegankelijkheid moet een link bevatten naar een feedbackmechanisme, waarmee gebruikers problemen kunnen melden. Bezoekers moeten ook op verzoek specifieke informatie kunnen opvragen als de inhoud niet toegankelijk is.

Europese inkoopstandaard

In de richtlijn wordt verwezen naar de Europese inkoopstandaard EN 301 549. Hierin staan toegankelijkheidseisen voor inkoop van ICT-producten en -diensten. Deze standaard is gericht op inkoop bij de publieke sector met als doel toegankelijke websites, software en digitale apparaten, zodat ze gebruikt kunnen worden door verschillende mensen met een functiebeperking. Bij inkoop moet je deze eisen of gelijkwaardige eisen gebruiken.

Inwerkingtreding

Na een officieel akkoord treedt de richtlijn 20 dagen na de officiƫle bekendmaking, in het Publicatieblad van de EU, in werking. Lidstaten hebben vervolgens 21 maanden de tijd om nationale wetgeving aan te passen aan deze richtlijn. De nieuwe regels moeten 1 jaar later op nieuwe websites toegepast worden. Voor oudere websites geldt 2 jaar en voor mobiele apps 33 maanden.

Meer informatie