Artikelen

Tools om te testen op toegankelijkheid en kwaliteit

Lang niet alle eisen uit de richtlijnen voor toegankelijkheid zijn automatisch te toetsen. Toetsen blijft echter mensenwerk en veel in de code kijken. Tools zijn vaak een eerste indicatie voor waar je verder op gaat onderzoeken. Ze kunnen je daarom goed op weg helpen. Voor het verder testen heb je verstand van de norm en…

Kleurenblindheid en digitale toegankelijkheid

Maar liefst 1 op de 12 mannen is kleurenblind en 1 op de 200 vrouwen. Het aantal mensen dat helemaal geen kleur kan onderscheiden is heel erg klein. Wanneer we het over kleurenblindheid hebben, hebben we het doorgaans over mensen die kleuren niet goed van elkaar kunnen onderscheiden. Problemen treden vaak op met rood en…

Grip op digitaal met Digital Governance

In dit boek bespreek ik het boek Managing Chaos, Digital Governance by Design (2015) van Lisa Welchman. Dit artikel geeft een overzicht van de inhoud van Welchman’s model voor Digital Governance en de verschillende rollen, termen en onderwerpen. Ook lees je de reactie van de UX Book Club op het boek. Dit artikel stond eerder…

Contrast van tekst met achtergrondkleur op een toegankelijke site

Voor een toegankelijke website is een goed contrast tussen tekst en achtergrondkleur belangrijk. Onvoldoende contrast maakt de tekst moeilijk leesbaar voor slechtzienden. Dat wordt versterkt als een bezoeker ook nog last heeft van een afwijking in het waarnemen van kleuren, zoals kleurenblindheid. Maar ook voor gebruikers zonder deze beperkingen leest een tekst prettiger als het…

Internationale procesnorm voor digitale toegankelijkheid

Eerder dit jaar was ik in Rome als ‘observer’ voor NEN (Nederlands normalisatie instituut, de Nederlandse organisatie die de ontwikkeling van normen begeleidt en stimuleert) bij internationale ISO-vergaderingen over normen en toegankelijkheid. Met name de vergaderingen over een voorstel over procesnorm BS 8788-2010. BS 8878-2010 is een Britse standaard waarin een proces beschreven staat om…

Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en digitale toegankelijkheid. Op 3 mei 2016 is een informeel akkoord bereikt tussen de raad, commissie en het Europees Parlement over een Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid. Eind mei stemt de raad. Europese richtlijn Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie. Een richtlijn bevat…

Toegankelijke pdf (video’s)

De meeste mensen denken dat een pdf voor iedereen bruikbaar is. En over de inhoud: ik zie het, dus het is er. In onderstaande filmpjes laat ik de inhoud van een pdf voorlezen. Je krijgt daarmee een indruk van de tekstuele inhoud van 2 documenten die op het oog wel duidelijk genoeg lijken. Als je…

Digital Governance: grip op digitaal

‘Digital Governance‘ is een aanpak voor het vastleggen van aansprakelijkheid, beslissingsbevoegdheden en rollen bij wat organisaties digitaal en online doen. Lisa Welchman schreef hierover het boek ‘Managing Chaos‘. Digital Governance Digital Governance is eigenlijk een schema waar in je vastlegt wie beslist over digitale strategie, beleid en standaarden. Doordat duidelijk is wie waarover beslist werk…

Wegwijs in de lagen van WCAG 2.0
(en Principe Universeel)

Als je voor het eerst naar de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.0 kijkt, ziet het er behoorlijk ingewikkeld uit. De richtlijnen zijn opgebouwd in principes en lagen. Als je begrijpt hoe dit in elkaar zit, kun je beter werken met de documentatie van WCAG 2.0. In dit artikel staat hoe die lagen zijn opgebouwd. Omdat Principe…

De bezoeker van je website

Als webprofessional ben je geneigd te denken dat de bezoeker op jou lijkt. Maar de √©ne bezoeker is de andere niet. Als je aan je buurman of buurvrouw denkt of een kennis van je ouders, dan denk je al snel aan mensen met andere vaardigheden en mogelijkheden dan die jij hebt. Elke inwoner en bezoeker…